De Alliantie en Woningstichting Leusden kopen cooperatiegebouw

Eind 2012 hebben woningcorporatie de Alliantie en Woningstichting Leusden overeenstemming bereikt met Roved BV over de aankoop van het coöperatiegebouw aan de Hessenweg in Achterveld.

De betrokken partijen willen het coöperatiegebouw en de bijgebouwen zo snel mogelijk slopen. De Alliantie en Woningstichting Leusden zijn voornemens op deze locatie circa 25 appartementen met daaronder bedrijfsruimte en zeven eengezinswoningen te bouwen. Het is de bedoeling dat de monumentale vormtaal van het huidige coöperatiegebouw terugkomt in de nieuwbouw. De bouw start, als alles meezit, in 2014. De aankoop van het coöperatieterrein betekent ook dat de bouwplannen voor het naastgelegen projectgebied in een versnelling komen. De gemeente stelt - naar verwachting in april 2013 - het bestemmingsplan voor dit gebied vast.

In totaal zullen aan de zuidzijde van Achterveld ongeveer 200 woningen worden gerealiseerd, waaronder 60 sociale huur en koop appartementen en eengezinswoningen.

De bouwplannen in Achterveld achter het coöperatieterrein voorzien in de woonbehoefte en versterken van de leefbaarheid in Achterveld.