De kastanjeboom

Op het voormalige erf van de Hessenweg 210 staat een grote kastanjeboom. Deze boom zou behouden blijven voor de nieuwe wijk Groot Agteveld.
Onlangs hebben wij een onderhoudsadvies laten opstellen voor deze boom. Uit dit advies blijkt dat deze kastanjeboom ziek en beschadigd is, waardoor de kans zeer groot is dat de boom binnenkort dood gaat.

De kastanjeboom heeft onder andere:
-       Stormschade
-       Aantasting door insecten/schimmels
-       Bloedingsziekte in kroon en de stam
-       Inrotting in de stam

In overleg met de gemeente hebben wij daarom besloten deze boom toch  te verwijderen, met als toezegging dat wij hiervoor in de plaats een volwassen boom terug plaatsen. Het terugplaatsen zal plaatsvinden zodra in dit gedeelte van het project de woningen zijn opgeleverd en de definitieve inrichting van het openbaar gebied wordt aangebracht. 

Naast de nieuwbouwlocatie op het voormalige coöperatieterrein staat ook  een volwassen boom, die behouden zou blijven. Na inmeten blijkt deze boom te dicht tegen de nieuw te realiseren gevel van het gebouw te staan. Dit belemmert de bouw van het complex. Daarom wordt ook deze boom verwijderd. Hiervoor in de plaats wordt een nieuwe volwassen boom terug geplaatst. 

Voor beide terug te planten bomen is nog geen soort bepaald. Dit wordt in overleg met de gemeente gedaan. Zodra dat wel bekend is, informeren wij u hierover.