Werkzaamheden brug Modderbeek gestart

Met groot materieel is afgelopen maandag begonnen aan de aanpassing van de brug over de Modderbeek op de Koningin Julianaweg. Het nieuwe fietspad van Achterveld naar Leusden heeft samen met de rijbaan voor de auto's meer ruimte nodig.
Al vanaf maart wordt er gewerkt aan de aanleg van het fietspad. Daarbij wordt geprobeerd de overlast te beperken en dus de doorgang voor het verkeer zoveel mogelijk open te houden. Nu is autoverkeer gedurende ongeveer vier weken niet mogelijk via de Koningin Julianaweg tussen Achterveld en Leusden. Voor voetgangers en fietsers is een tijdelijk bruggetje aangelegd.
De zogenaamde duiker van de Modderbeek waarover de bestaande weg loopt, is niet breed genoeg en aan de kant waaraan het fietspad loopt is geen ruimte voor een extra brug. Daarom loop het fietspad ter hoogte van de Modderbeek straks op de plek waar nu de weg ligt en gaat het autoverkeer vanaf september met een flauwe bocht over de Modderbeek.
De Modderbeek wordt niet omgeleid maar met een pompinstallatie wordt het water voor de brug opgezogen en na de brug weer in de beek geloosd. De afvoer van water moet gedurende de werkzaamheden gegarandeerd blijven voor het regenwater dat valt in het gebied tussen Barneveld en Leusden.

Uit: Leusderkrant